Araştırma ve Yayın Etiği

Etik Kurallar

Lale Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi’nin yayın politikası, bilginin bilimsel temele ve etik ilkelere uygun bir şekilde tarafsız olarak gelişimi ve paylaşımına dayanır. Bu politika doğrultusunda uygulamaya koyulan yayın süreçleri ve değerlendirme ölçütleri sonucunda ortaya çıkan orijinal çalışmalar, yazarların ve onların kurumlarının yaptıkları işin kalitesine de olumlu yönde yansır.

Lale Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi, yayın sürecindeki paydaşları (yazarlar, editörler, hakemler) arasında meydana gelebilecek çıkar çatışmalarının (conflict of interest) önüne geçilmesine ayrı bir önem atfetmektedir. Dolayısıyla bilimsel nitelikte ürünlerin ortaya çıkmasındaki tüm aşamalarda paydaşların ve okuyucuların da etik ilkelere uyum sağlamaları beklenir. Bu hâliyle derginin açık erişim ve yayın etiği politikaları, Yayın Etiği Komitesi tarafından (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayımlanmış olan kılavuz ve politikalara uygun biçimde düzenlenmiş ve yayın evrelerinin tüm bileşenlerinde etik ilkelere uyulması gerekli kılınmıştır.

Lale Kültür, Sanat ve Medeniyet Dergisi makale değerlendirmelerinde çift kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Buna göre hakemler ve yazarlar birbirlerinin kimliklerini bilmemektedirler. Dergiye gönderilecek her çalışma, alanında uzman, en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi adına editörler aracılığıyla her türlü gayret gösterilir. (Makale gönderiminden yayına kadar geçen süreçler için bakınız: Makale Değerlendirme Süreç ve Süreleri)

Yazarların Etik Sorumlulukları

Derginin yayın sürecine girecek tüm bilimsel çalışmaların Fikir ve Sanat Eserleri için Telif Hakları tertibine riayet etmesi zorunludur. Yazarlar, yayın için değerlendirilmek üzere dergiye yolladıkları makalenin intihal kontrolünü yapmak ve başvuru sırasında bildirmekle yükümlüdür. Makalelerde intihal yapıldığının, kullanılan verilerin saptırıldığının veya bilerek yanlış beyanda bulunulduğunun saptanması durumunda makale reddedilecek ve yazarın çalıştığı kuruma, söz konusu durum, resmi yollarla bildirilecektir.

Dergiye gönderilen makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygun olup olmayışı yazarların sorumluluğundadır. Yazar(lar) tarafından iletilen makaleler orijinal, daha önce başka bir yerde/dilde yayımlanmamış veya değerlendirilmek üzere eş zamanlı olarak başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Bu hususlardan herhangi birinin saptanması durumunda makale değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Yazarlar, uygulamada bulunan telif anlaşmaları ve kanunlarını gözetmelidirler. Telife konu olan veya kullanımı için izin gerektiren malzeme (görsel, tablo, alıntı, sanat eseri, vb.) için izin alınması yazarın sorumluluğundadır. Alınan izinler ilgili yerde belirtilmelidir.

Yazarların alıntılar, kullanılan birincil/ikincil kaynaklar, kişisel görüşmeler gibi referansları dergi kuralları gereğince metinde ve kaynakçada belirtmeleri gerekmektedir.

Dergiye gönderilen ve birden fazla yazarı olan makalelerde başlıca yazar ve sorumlu yazarlar belirtilmelidir. Ayrıca katkısı olan kişi ve kurumların da belirtilmesi gerekmektedir.

Makale yazarının bilgileri arasında ORCID numarası olması zorunludur.

Tüm yazarlar, yayımlanan yazılarında fark ettikleri hata ya da yanlışlık durumlarını ve bu metinlere ilişkin düzenleme durumlarını editöre bildirmek ve iş birliği yapmak ile yükümlüdür.

Editörlerin Etik Sorumlulukları

Baş editör, makaleleri yazarların etnik kökeni, uyruğu, cinsiyeti, siyasi bakış açısı ve inancından bağımsız olarak dikkate alır. Yayın sürecinde her bilimsel çalışmanın çift kör hakemlik sistemi ile  değerlendirilmesini sağlar. Makalelere ait tüm bilgilerin yayına kadar gizli kalmasını temin eder.

Baş editör, içeriğin ve yayının bütüncül kalitesinden sorumludur; yazarlar, hakemler ve editörler arasında oluşabilecek çıkar çatışmalarının önüne geçer. Son kertede, yayımlanan makaleler için nihai kararı verme inisiyatifi bulunmaktadır.

Editörler ve misafir editörler baş editörle aynı temel bilimsel ve etik ilkelere uymakla sorumludurlar.

 Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Hakemler ile makale yazarları veya araştırmanın finansal destekçileri arasında çıkar çatışması bulunmamalıdır. Hakemler değerlendirmelerini bilimsel, etik ilkelere bağlı ve tarafsız olarak yapmalıdırlar. Kendilerine iletilen metinlerle ilgili tüm bilgilerin gizli tutulması konusunda sorumludurlar. Ayrıca olası telif hakkı ihlali, etik ihlali veya intihal şüphelerini editörlere bildirmelidirler.

Hakemler, makaleler kendilerine ulaştıktan sonra belirtilen tarihe kadar makaleyle ilgili görüşlerini iletmekle yükümlüdürler. Eğer makale konusunda kendilerini yetkin görmüyorlar veya verilen süreye uygun hareket edemiyorlarsa bu durumu ivedilikle bildirmeli ve söz konusu çalışma için hakem sürecinin dışında kalmalıdırlar.

Creative Commons License
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.