Sona TOMAÇ
ORCID: 0000-0003-1895-4526

John B. Harrison, Richard E. Sullivan, Batı Uygarlığının Kısa Tarihi, “A Short History of Western Civilization”, Aslından çeviren: Sadettin Ökten, Kent Merkezi Derneği Yayınları, 2017, İstanbul.
Son yıllarda medeniyet araştırmalarına artan ilgi bu alanda kaynak eserlerin kaleme alınmasını ya da var olan eserlerin çevirisinin yapılmasını sağlamıştır. Derinlikli ve alabildiğine geniş kapsama sahip medeniyet tarihi, farklı toplumlarda farklı gelişmelerle vücut bulmuş; kimi kaynaklarda tarihsel süreci içinde değerlendirilirken kimilerinde bölgelere ayrılarak işlenmiştir.
John B. Harrison ve Richard E. Sullian’ın yazdığı, çevirisini Sadettin Ökten’in yaptığı “A Short History of Western Civilization” kitabı ise orta dereceli okullarda ve üniversitelerde genel kültür amaçlı ya da beşeri bilimlere ait Batı Uygarlığı derslerine kaynaklık etmesi için kaleme alınmıştır.