Betül DEMİR

Kur’ân- Kerîm’den sonra en çok yazılan ve okunan kita- pların başında Delâ’ilü’l-Hayrât gelmektedir. Hz. Mu- hammed için okunan ve salavât denilen duaları içeren kitap, Türkler arasında daha çok Delâ’il-i Şerîf, Delâ’il-i Hayrât ve Delâ’il olarak bilinir. Risâlenin tam adı Delâ’ilü’l- Hayrât ve Şevâriku’l-envâr fî zikri’ş-salât’ale’nnebiyyi’l-mu- htâr’dır. Delâ’il, fıkıh ve tasavvuf âlimi Şeyh Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî tarafından derlenmiştir. Bu eserlerden biri de Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1801- 1876) tarafından 1835 M. tarihinde ta’lîk hattıyla yazılıp, Esseyyid Mehmed Salih efendi tarafından tezhiplenmiş olan Delâ’ilü’l-Hayrâtdır. Bir hat ve tezhip şaheseri olan bu eser A 5559 envanter numarası ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ne kayıtlıdır.