Neslihan Duran

David Brunetti Fotoğraf Arşivi’nde bulunan Bursalı Fahrî’ye ait ikişerli iki kıt’adan oluşan sağdan sola mail Farisî ta’lîk oyma.

Bursalı Fahrî Çelebi, kâğıt oymacılığında (katı’) yetişmiş en büyük Türk sanatkârlarından biri olarak kabul edilir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiştir. Kaynaklarda doğum yılına dair bir kayda rastlamadığımız Fahrî’nin Kemalzâde’den (ö.1005/1597) ilim tahsil ettikten sonra oymacılığa başladığını biliyoruz. Fahrî Çelebi katı’ sanatını oldukça ileriye taşımış ve yaptığı eserler “Fahrî oyması” denilerek anılmıştır. Klasik kaynaklarda Fahrî’nin önemli bir eseri olarak nitelenen katı’ eser, Sa’dî-yi Şirâzî’ye ait Gülistan’dır. Sanatçının, baştan sona kadar renkli kâğıtlar ve ta’lîk yazı ile oyarak meydana getirdiği bu eser günümüze ulaşmamıştır. Diğer eserlerinin farklı kütüphane, müze ve özel koleksiyonların bünyesinde bulunduğunu biliyoruz.