Doç. Dr. İrem PALA*

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AROL**

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 2001 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Hâlen Terzioğlu Yerleşkesinde eğitim- öğretime devam etmektedir.

Fakültemizde bulunan bölümlere girmek isteyen öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında yapılan yetenek sınavına, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanını geçerek başvurabilmektedir. Yetenek sınavları ile ilgili bilgiler, fakültemizin internet sitesinden duyurulmaktadır.

Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı (ASD) olarak eğitim veren bölümümüzde öğrenciler, ilk üç yarıyıl zorunlu olan geleneksel Türk sanatları desenleri, hat sanatı, tezhip sanatı, geleneksel Türk tekstil sanatları, sıraltı fırça bezeme, çini üretimi derslerinin yanında geleneksel Türk sanatları ve genel sanat tarihi, temel sanat, Osmanlı Türkçesi gibi uygulamalı ve teorik dersler alarak geleneksel Türk sanatları hakkında bilgi ve tecrübe edinirler. Dördüncü yarıyılda, bölümün bünyesinde bulunan çini, tezhip, hat ve geleneksel Türk tekstil sanatı alanlarından birine yoğunlaşarak tek alanda uzmanlaşabildikleri gibi farklı disiplinleri birleştirebilme imkânına da sahip olurlar. Öğrencilerin alan uzmanlık derslerini, seçtikleri alanların yanı sıra çini restorasyon, minyatür, sürdürülebilir tasarım, kültürel miras gibi seçmeli derslerle destekleyerek geleneksel Türk sanatlarının tüm alanlarından bilgi sahibi ve uygulayıcısı olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin tasarım, şekillendirme ve görsel algılama yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, geleneksel Türk sanatları tarihi, Türk İslam sanatları ve tarihi, İslamiyet’ten önce Türk sanatları, mitoloji, kariyer planlama gibi derslerle de teorik bilgi edinimleri ön planda tutulmaktadır.

*Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları, ORCID: 0000-0003-4750-1737

**Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları, ORCID: 0000-0002-7038-4682