Mehmet Selim AKİŞ*

Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV); aziz ve necip Türk milletinin asırlardan beri hasretini çektiği birliğin ve refahın temini ile layık olduğu medeni seviyeye yükselebilmesine kendilerini hasredecek bilgili ve faziletli nesiller yetiştirmek maksadıyla, 1969 yılında dönemin önemli siyaset, iş, fikir insanları ve akademisyenlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Türkiye’nin tarihî geçmişi ve kültürüyle bağı koparmadan geleceği inşa etmek adına 54 yıllık süre zarfında sosyal ve kültürel çalkantılarla, siyasi ve iktisadi buhranlar içerisinde varlığını devam ettirerek bugünlere gelen Türkiye Milli Kültür Vakfı, memleketimizde sayısız hizmetleri bulunan birçok bilim insanı, akademisyen, siyasetçi, iş insanı ve yöneticinin yetişmesine vesile oldu. Çalışmalarımızı aynı şevk ve heyecan ile kökü mazide, dalları geleceğe uzanmış, milletine hizmet etmenin mutluluğu ile sürdürüyoruz.

*Türkiye Milli Kültür Vakfı Genel Müdür Yardımcısı