Eda SELİMOĞLU

Geleneksel Sanatlar Derneği, kurulduğu yıldan bu yana; kültür, sanat ve medeniyet alanında yaptığı geleneksel sanatlara dair çalışmaların(organizasyonların) yanı sıra, çıkardığı yayınlarla da geçmişten geleceğe kapı açmak gayretindedir. Birçok uygarlığın beşiği olan Anadolu’da, Türklerin yerleşmesiyle varlıklarını yeni bir kültürel sentez içinde sürdüren uygarlıkların, topraklarımıza bıraktıkları mirası tanıtmak amacını güden çalışmaları ve günümüz İstanbul’una dair yayınları bulunmaktadır. Projelerini; farklı bakış açıları ve yenilikçi yaklaşımlarla, konunun uzmanları olan akademisyen ve sanatçılarla çalışarak hayata geçiren ‘Geleneksel Sanatlar Derneği’ 2007 yılından günümüze aynı ekolü benimseyerek hazırladığı 40’tan fazla yayına imza atmıştır. Bu yayınlar hayata geçirilen projelerin somut çıktıları, kataloglar, akademisyen ve sanatçılar ile yürütülen geleneksel sanatlara dair yayınlar, sanatçı biyografileri ve geleneksel sanatlar bibliyografilerinden oluşmaktadır.

Ebru Günleri Kataloğu | 2002 – 2006
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Ebru Kulübü’nün 12-23 Mayıs
2002 tarihinde düzenlediği etkinlikte sergilenen eserlerden oluşmaktadır.
2006 yılında da Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından Cemal Reşit Rey Konser
Salonunda düzenlenen Ebru Günleri faaliyetleri, sergi, panel ve atölye çalışmalarının
derlenmesiyle hazırlanmıştır.

İstanbul – Tahran Minyatür Buluşması | 2003
İstanbul- Tahran Minyatür Buluşması Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından
2003 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen İran İslam
Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire
Başkanlığının katkılarıyla gerçekleşen projenin yayınıdır.
İran ve Türkiye’den ünlü minyatür sanatçılarını tarihte ilk kez İstanbul’da bir
araya getiren sempozyum çıktıları yayın haline getirilmiştir.

Hüsn-i Hat Buluşması | 2008
Geleneksel Sanatlar Derneği’nin katkıları ile hat tarihinde bir ilk olan yayın,
28 Ekim – 3 Kasım 2007 tarihleri arasında düzenlenen Hüsn-i Hat buluşmasında
sergilenen 34 hattatın 99 eserinden oluşmaktadır.

Tezhip Buluşması Kitabı | 2009
Tezhip Buluşması Sempozyumu, Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından
2009 yılında uzmanların ve sanatçıların sunumlarıyla düzenlenmiştir..
Sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, deneyimlerini paylaştıkları atölye
buluşmaları ve vefat etmiş tezhip sanatçılarının yad edildiği bir anma programından
oluşan Tezhip Buluşmasında sunulan tebliğlerin ve eser görsellerinin
yer aldığı derleme kitaplaştırılılarak hem akademik hem de sanatsal
anlamda kaynak olabilecek bir eser sanat dünyasına kazandırıldı.

İstanbul Ustaları | 2009
Geleneksel Sanatlar Derneği ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ajansı
iş birliği ile düzenlenen İstanbul’un Ustaları Projesinin alt projelerinden biri
olarak İstanbul’da geleneksel sanatlar alanında ürün veren sanatçıların öz
geçmişlerinin, iletişim ve atölye bilgilerinin yer aldığı bir kitap hazırlandı.
Kitaba ek olarak hazırlanan haritada da bu sanatçıların atölyelerinin yer
aldığı konumları gösterildi.

Minyatür Buluşması | 2011
21 – 27 Mayıs 2011 tarihinde Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından gerçekleştirilen
Minyatür Buluşması etkinliği kapsamında sergi ve sempozyum
düzenlendi. Sempozyum tebliğleri, eser görselleri ve etkinlik fotoğraflarından
oluşan derlemeyi Minyatür Buluşması adıyla katalog olarak yayımladık.

Uluslararası Cilt Sanatı Buluşması Kitabı | 2012
29 Kasım – 8 Aralık 2012 tarihlerinde Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından
Cilt sanatlarına dair en geniş kapsamlı uluslararası etkinlikler dizisinin görsel
ve metin içeriklerinin bir araya getirilmesiyle biri katalog diğeri tebliğler kitabı
olmak üzere iki ayrı kitap yayımlanmıştır.
İlgi gören etkinliğin yayını “Uluslararası Cilt Sanatı Buluşması” kitabı İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle hazırlanmıştır.

Geleceğin Ustaları Katalog Serisi | 2013 – 2014 – 2015
İlki 2013 yılında gerçekleşen ‘Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Yarışması’
Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Cilt, Çini, Kaatı ve Kalemişi olmak
üzere 8 ana dalda yapılmıştır. 219 eser katılımı ile gerçekleşen yarışmanın
sonunda dereceye giren 29 eserden oluşan ‘Geleceğin Ustaları’ kataloğu yayımlanmıştır.
3 yıllık bir serüven haline gelerek ikincisi ve üçüncüsü yapılan
yarışmanın dereceye girenleri kitaba dönüştürülmeye devam ederek, geleceğin
ustalarının oluşturduğu 3 kitap yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Selçuk Mülayim Armağanı
Sanat Tarihi Araştırmaları | 2013

Türk sanatının çalışılmamış konularında özgün çalışmalar yapan, temel kavramlar
ve yöntemler konusunda anlamlı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Selçuk
Mülayim’e armağan olarak hazırlanan kitapta, Mülayim’in arkeolojik bilgisi,
sanat tarihi birikimi ve renkli kişiliği makalelerle ele alınmıştır.
Osmanlı sanatının klasik çağı, Mimar Sinan ve Süleymaniye üzerine ayrıntılı
çalışmalarıyla da tanınan yazara armağan olarak yayımlanan ve tanıtımı
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleşen kitabın
editörlüğünü, Doç. Dr. Aziz Doğanay üstlenmiştir.

Osmanlı Çiçekçileri ve Çiçekleri | 2014
Ahenkli şekilleri, birbirinden güzel renkleri, emsalsiz kokuları ile insan gözüne
ve ruhuna en hoş gelen şey kuşkusuz ki çiçektir. Güzellikleri genellikle
“İrem bağı gibi” diye tasvir edilen Osmanlı Hasbahçeleri’nden, pencere önlerine,
edebiyattan sanata hatta hasta tedavi yöntemi olarak bile kullanılmasıyla
‘çiçek ve çiçekçilik’ Osmanlı’da bir kültürdür. Osmanlı Çiçekçileri ve Çiçekleri”
kitabı Osmanlı çiçekçilik tarihine ışık tutacak dokuz adet şükûfenâmenin
bir araya getirilmesi ile bir ilk özelliği taşımaktadır.
Araştırmacı- yazar Dr. Seyit Ali Kahraman’ın Osmanlı Çiçekçilik tarihinin en
önemli yazma eserlerinden dokuz tanesinin günümüz Türkçesine aktararak
bir araya topladığı kitabı 16. yüzyılda özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde
zirveye ulaşan bahçe ve çiçek kültürü, başta padişahlar olmak üzere
sıradan vatandaşa kadar her kesimden halkın adeta profesyonelce uğraştığı
çiçek yetiştiriciliğinin tarihi vesikaları niteliğindeki, “Şükûfenâme” adı verilen
yazma eserlerinden oluşmaktadır. Prof. Dr. Nurhan Atasoy danışmanlığında
uzun yıllar süren çalışmalar sonucu kültür dünyasına kazandırılmıştır.

Nurhan Atasoy’a Armağan | 2014
Osmanlı ve İslam sanat tarihi alanında yüz yirminin üzerinde eser kazandırmış,
bugün her biri alanında önemli birer uzman olan onlarca öğrenci yetiştirmiş
ve yarım asrı aşan akademik çalışmalarına ilk günkü heyecanı ile halen
devam eden Prof. Dr. Nurhan Atasoy’a minnettarlığın bir göstergesi olarak
hazırlanan ‘Nurhan Atasoy’a Armağan’ kitabı Geleneksel Sanatlar Derneği
katkılarıyla Lale Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır..
Prof. Dr. M. Baha Tanman’ın editörlüğünü üstlendiği, Geleneksel Sanatlar
Derneğinin ilk kitabı olma özelliğini taşıyan ‘Nurhan Atasoy’a Armağan’ kitabı
otuzdan fazla yerli-yabancı akademisyen ve sanatçının kaleme aldığı makalelerden
oluşmaktadır.

Ebru Sanatına Özgün Yaklaşım | Feride Dayanç | 2015
Suya resim yaptığınızı düşünün, düşlerinizi suya boyadığınızı…
Ebru sanatına çağdaş bir yorum getiren Feride Dayanç’ın eserlerinden oluşan,
Geleneksel Sanatlar Derneği yayınıdır. Geçmişinde yağlı boya resimler
çalışan, günümüzde ebru malzemelerini kullanarak renk, ışık, perspektif, derinlik
unsurlarını içinde barındıran ebru resimleriyle, yıllardır hislerini suya
aktarmış sanatçının önderliğinde, ebru sanatına dair bilinmesi gerekenler bu
yayında toplanmıştır.

Bugünün Gençleri Yarının Ustaları | 2016
Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür
Merkezinde Bugünün ‘Gençleri Yarının Ustaları’ Projesi kapsamında 19-20 Aralık
2016 tarihlerinde düzenlenen sempozyumda geleneksel sanatlar dallarından
Tezhip, Kalemişi, Minyatür, Çini, Ebru, Katı’, Hat, Cilt dalları üzerine eserler
sergilenmiş bu eserler daha sonra bir araya getirilerek katalog haline getirilmiştir.

Türkiye’nin Ustaları – Marmara Bölgesi Geleneksel
Sanatlar ve Zanaatler Envanteri | 2017

Türkiyenin Ustaları Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından, Türkiye’nin genelinde
geleneksel sanatlar ve zanaatler alanında çalışma yapan sanatçı, zanaatkar
ile atölyelerin envanterinin çıkarılması projesi ile başlayan serüvenin,
yayını niteliğini taşımaktadır.
Tüm Türkiyede gerçekleşecek olan projenin ilk kitabı olma özelliğini taşıyan ‘
Türkiye’nin Ustaları – Marmara Bölgesi’ Marmara Bölgesindeki illerde yaşayan,
üretim yapan geleneksel sanatlar ve zanaatler alanındaki ustaların eserlerinin ve
atölyelerinin tanıtıldığı bir envanter yayınıdır. 11 farklı şehirden toplam 2000’in
üzerinde ustayı bir araya getirerek kültür- sanat hayatına kazandırılan kitap;
2017 yılında Türkçe, Arapça ve İngilizce dil seçenekleriyle yayımlanmıştır.

Filiz Çağman’a Armağan | 2018
Kültür ve sanat dünyamızın önemli isimleri hakkında hem biyografik hem
sözlü tarih çalışmaları, geçmişin izini sürerek bizlere paha biçilemez deneyimler
aktarıyor. Bu değerli hayat hikâyeleri sayesinde kültür ve sanat değerlerimizin
dünden bugüne nasıl bir gelişim süreci yaşadığını bütün canlılığıyla
tespit edebiliyoruz. Böylece sanatın ve kültürün bundan sonra nasıl şekilleneceği
yönünde de fikir sahibi olabiliyoruz. Bizlere düşen, bu değerleri özümseyerek
günümüze uygun anlayışla anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.
Geçmişimizin kültürel hayat safhaları, tarihin tozlu raflarında kalmasın; bütün
bu değerlerimiz, kültür tarihimizin ulaşılabilen en derin noktaları gün
yüzüne çıkarılsın istiyoruz. Böylece bu çalışmalar kültür-sanat kamuoyunun
istifadesine sunulsun ve akademi dünyamızın da kaynak birikimine katkıda
bulunulsun.
Bu eserde bütün bu istek ve amaç doğrultusunda hem aydın bir sanat tarihçi
hem de entelektüel Dr. Filiz Çağman için hazırlandı. Her yönüyle örnek bir
kişilik olan Dr. Çağman’ı çağdaşlarına hatırlatabilmek, yeni nesillere de tanıtabilmek
amacıyla büyük emek ve çaba sarf edildi.

Tezyini Sanatları Kitap Sanatları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası | 2019
Dr. Gülnihal Küpeli Türk – İslam kitap sanatları üzerine eğildiği eserinde beş
ana başlıkta; Bibliyografya, Dizin, Yazar dizini, Kavramlar ve Özel isimler dizini
ile Zaman dizinine yer vermektedir. 300 sayfadan oluşan eserde ayrıca Kitaplar,
Kitap bölümü ve bildiriler, Makaleler ve ansiklopedi maddeleri ile Lisansüstü
tez çalışmaları olmak üzere dört alt başlık da yer almaktadır. Geleneksel Sanatlar
Derneği katkılarıyla Lale Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Bahçe Köşkleri | 2019
Tarihsel süreç içinde tüm güzel sanatlar ve mimari eserlerin oluşumunu etkileyen
kültür, Türk bahçe sanatının da önemli bir belirleyicisi olmuştur.
Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından yayımlanan ‘19. yüzyıl İstanbul’unda
bahçe köşkleri ‘ 19. yüzyıl boyunca İstanbul bahçelerinde inşa edilen bahçe
köşklerinden örneklerle, dönemin kültürel yaklaşımına ışık tutmak amacıyla
yayım hayatına kazandırılmıştır.
Kitap, Türklerin bahçe kültürüne ana hatlarıyla değinirken Selçuklu ve Osmanlı’nın
bahçe anlayışındaki gelişim ve bahçelerin genel niteliklerini de
ortaya koymakta; arşivlerden bulunan metin, fotoğraf ve mimari çizimlerin
yanı sıra, planlar, cephe çizimleri, minyatürler ve duvar resimleri gibi görsel
belgelerle dönemin bahçe köşklerini örneklemektedir.