Çarşamba, Ekim 14, 2020

HAT VE TEZHİP SANATLARINDA ESMÂÜ’ÜN-NEBÎ

Prof. Dr. Faruk TAŞKALE – Dr. Hüseyin GÜNDÜZ

‘‘Arapça’’da ismin çoğulu esmâ, isimler, adlar anlamına gelmektedir’’(Ayverdi, 2016, s. 353). ‘‘Arapça neb’, haber vermekten nebi Tanrı buyruğunu kullara bildiren kimse anlamındadır’’ (Ayverdi, 2016, s. 921). Esmâü’n- Nebî ya da Esmâ-i Nebî, Hz. Peygamber’in Kur’ân’da, diğer mukaddes kitaplarda ve hadislerde geçen isimlerine ilaveten ashabın onun için kullandığı, onu vasfetmek için zikredilmiş isim, sıfat ve künyeleri ihtiva etmektedir. İsimlerin çoğunun nesnel anlamları vardır. Büyük bir kısmı da özellik ve sıfatları ihtiva eder.

Hat sanatında Esmâü’n Nebî’nin görüldüğü alanların başında Delâ’ilü’l-Hayrât’lar, En’âm-ı Şerîf ’ler, Hilye-i Şerîfeler ve müstakil levhalar gelir. Hz. Peygamber’in isimleri bu eserlerde çeşitli terkiplerde yazılmış ve bu eserlerin yazıldıkları dönemlerin tezhip özelliklerine göre tezyin edilmişlerdir. Günümüzde ise Hz. Peygamber’in isimleri çoğunlukla müstakil ya da birçok ismin bir arada tasarlandığı hat levhaları şeklinde yazılıp tezhiplenmektedir.

Other Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz