Yüsra KARACA
ORCID: 0000-0002-2258-0857

İslam medeniyetinde Kur’ân-ı Kerîm’in nüzulü ve akabinde kitap hâline getirilmesi yazının ve kitap sanatlarının gelişimi açısından oldukça önem arz etmektedir. Yazının sanat boyutuna ulaşması, yazıyı süslemek ve muhafaza etmek hasebiyle etrafında başka sanatların da gelişmesine yol açmıştır. Tezhip, ebrû ve cilt sanatı başlıca söyleyebileceğimiz örneklerdendir.
Kur’ân-ı Kerîm’in içerisinde çok okunan ayet ve sureler sanatkârlar tarafından yazılıp süslenerek farklı dua mecmualarının oluşmasına sebep olmuştur. Bunlar En’am-ı Şerif, Evrad-ı Şerif ve Delâʾil-i Hayrât diye isimlendirilen yazma kitaplardır. Bu eserler günümüzde özel koleksiyonlarda, müze ve arşivlerde muhafaza edilmektedir.
Henüz gün yüzüne çıkarılıp araştırılmamış çoğu eser zikrettiğimiz alanların vitrin ve raflarında incelenmeyi beklemektedir. Bu makalede, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Kitap ve Hat Koleksiyonu’nda mevcut olan Hattat Mehmet Şakir’e ait bir En’am-ı Şerifi (Env. Nr:101-0183), yazma kitap sanatları ve muhtevası açısından inceleyerek, eser üzerinden bu dua mecmuaları tanıtılmaya çalışılmıştır.