Uğur TAŞATAN
orcid.org/ 0000-0002-7694-8127

Necmeddin Okyay, Yazılı Akkaseli Lafzullah, Derman Koleksiyonu

Necmeddin Okyay, klasik sanatlarımızın en önemli isimlerinin başında gelir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte hüsn-i hat, ebru, ciltçilik, okçuluk, âharcılık, mürekkepçilik gibi sanatların günümüze aktarılmasında kuşkusuz büyük pay sahibidir. Sami Efendi, Hezarfen İbrahim Edhem Efendi gibi büyük üstadlardan dersler almıştır. Güzel ahlakı ve üstün kabiliyeti onun ilgilendiği her sanatta bir yıldız gibi parlamasına neden olmuştur. Gül yetiştiriciliği ve koleksiyonerlik gibi diğer meziyetlerinin yanı sıra çalışkanlığı, Kur’an tilavetindeki ustalığı ve nüktedanlığı ile çevresinde tanınan ve sevilen bir zattır. Birçok alandaki üstün başarısından ötürü “hezârfen” namıyla anılır.