Leyla ALAN

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 15 Şubat 1978 tarih ve 396 sayılı Oluru ile kurulmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra, 30 Kasım 1925 tarihli “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair” kanun ile Türkiye genelindeki türbeler kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren 25 yıl süresince türbeler tamamen kapalı kalmıştır. Ancak 4 Mart 1950 tarihinde bir önceki kanuna bir ek fıkra getirilerek “Türbelerden, Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Milli Eğitim Bakanlığı’nca umuma açılabilir. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetliler tayin edilir. Açılacak türbelerin listesi Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanır ve Bakanlar Kurulu’nca tasvip olunur.’’ hükmü getirilmiştir. Bu kanunla ilk aşamada 8’i İstanbul’da olmak üzere toplam 19 türbe kamuya açılmıştır.”