Doç. Gül GÜNEY

Manisa Yazma Eser
Kütüphanesi 2813 Envanter
Numaralı Mushaf-ı Şerif.

Ülkemiz yazma eserleri bünyesinde barındırması açısından oldukça zengin kütüphanelere, müze ve şahıs koleksiyonlarına
sahiptir. Bu koleksiyonlar aslına uygun olarak korunmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Bu koleksiyonlarda gerek muhteviyatı gerekse hat, tezhip, cilt, ebru, minyatür gibi kitap sanatları açısından özellikli pek çok nadir yazma eser bulunmaktadır. Bu eserler içinde kutsal kitabımız olan “Mushaf-ı Şerif ” nüshaları hem kitap sanatları hem de ait oldukları döneme dair bir belge teşkil etmesi açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda Manisa Yazma Eser Kütüphanesi’nde yapılan araştırma sonucunda pek çok özellikli Mushaf-ı Şerif nüshası tespit edilmiştir. Farklı dönemlere ait bu Mushaf yazmaları cilt, hat, tezhip açısından sahip oldukları dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Makalede Manisa Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan “Mushaf-ı Şerif ” yazmaları tanıtılarak cilt özelliklerine değinilmiştir.