M. Semih İRTEŞ

Kubbe-i Hadra kalemişlerinin 2018 restorasyonu ışığında 500 yıl öncesi yapılan özgün nakışlar gün ışığına çıkarılmıştır. Öncesindeki nakışların orijinalinin bozuk kopyaları olduğu ve 1758 tarihinde Mevlevî Derviş Osman tarafından yapıldığı imzası ile belgelenmiştir. 15. yüzyılda filpâyeler üzerine bölge ile ilgili yapılan minyatür resimlerin 18. yüzyılda kapatıldığı yapılan restorasyonda ortaya çıkarılmıştır. Kubbe-i Hadra’nın özgün nakışlarının II. Bayezid devrinde Mehmet oğlu Abdurrahman Mevlevî tarafından yapıldığı kıble cephesinde yazılıdır. Osmanlı tezyinatının önemli bir bulgusu olan bu kalemişleri çağdaşı yapılarla aynı üsluptadır.