Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

Bu yazı kapsamından Batı medeniyetinin modern dönemini kısaca modernite olarak adlandırıyor ve bu sürecin başlangıcını Rönesans’a kadar götürüyoruz. Rönesans’la yola çıkan Batılı düşünce ve duygu hayatı, farklı evreleri geçirerek günümüze kadar erişmiştir. Bugün dünya üzerinde sözü edilen bu evrelerin sonucu olarak erişilen bir medeniyet düzeyi modernite olarak isimlendiriliyor.
Bununla birlikte moderniteyi eleştiren bir başka düşünce akımı da zihinlerde ve duygu dünyasında filizlenmiş ve gelişmektedir. Buna da postmodernite diyoruz. Bu denemede moderniteyi ana evreleriyle Rönesans’tan günümüze kadar geçen süreçlerde ifade etmeye çalışacağız.