Uğur TAŞATAN

Türk ebrusunun en büyük üstatlarından olan Mustafa Düzgünman, 09.02.1920 tarihinde Üsküdar Sultantepe’de Hâce Hesnâ Hâtun Mahallesi’nde doğmuştur. Babası, attarlığın yanında Sultantepe’deki Abdülbâki Camii imamlığından sonra Paşalimanı Camii hatipliği yapan sonrasında ise Aziz Mahmud Hüdayî Camii imamı olan Saim Efendi; annesi, Necmeddin Okyay’ın kız kardeşinin kızı olan Emine Şükriye Hanım’dır. Ailenin ikinci çocuğudur. Ahmet adında bir ağabeyi ve Saime adında bir kız kardeşi vardır. Ayazma İlkokulunu bitirdikten sonra baba mesleği olan aktarlığa başlamıştır. Aktar dükkânında çalıştığı sıralarda Kur’an okuma, müezzinlik ve dînî mûsıkîyi merak etmiş, babasının imam olduğu Aziz Mahmud Hüdayî Camii’nde cumhur müezzinliği ve terâvih müezzinliği yapmıştır. Bununla beraber evde kendi kendine ciltler de yapan Düzgünman’ı Necmeddin Okyay; kendisinin de hocalık yaptığı Güzel Sanatlar Akademisi Türk Tezyînat Şubesi’nin Kadîm Cilt ve Ebru bölümüne, 1938 yılında, kayıt ettirmiştir. Burada 3 yıl müddetince klasik cilt ve ebru yapımını öğrenmiş ancak hayat şartları nedeniyle okulu yarım bırakarak baba mesleği olan aktarlığa dönmüştür. Bu dönüş; onun sanattan kopuşu demek olmamış, sadece geçimini sağlama amacına yönelik olmuştur.