Azade AKAR*

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı’nın ekonomik ve idari problemlerinin hat safhaya varması, sarayın sanat değerlerine pek kıymet vermemesine sebep olmuştur. Sultanların ve idarecilerin izinleri ile İstanbul’dan ve Anadolu’dan Avrupa’ya akın akın arkeolojik ve Osmanlı eserlerimiz yolcu edilmiştir. Bu yazıda, II. Sultan Selim Türbesi (H. 984-1577) yazı kuşakları Bakara Suresi 255-258. ayetler arasından kopartılan desenli çiniler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: çini, Louvre Müzesi, İznik Çini

*Tezhip Sanatçısı, ORCID: 0000-0002-2702-7807