Öğr. Gör. Betül BİLGİN
orcid.org/0000-0002-9911-0589

Üslubuyla dikkat çeken Ahmed Nakşi, XII. yüzyıl Osmanlı resim anlayışının geçiş döneminde önemli bir rol oynamaktadır. Döneminde de farklılığıyladikkat çeken sanatçının en belirgin özelliği, farklı üslupları taklit ederek kendine has bir üslup oluşturmasıdır. Resimlerinde Çin minyatürlerinden, Avrupa gravürlerine kadar çeşitli medeniyetlerin esintilerini görmek mümkündür. Bugüne kadar hakkında yapılmış olançalışmalar bize Ahmed Nakşi üslubunun karakteristik özelliklerini göstermiş ve figür-kompozisyon düzenlerinde uygulamış olduğu metot, burada onun tarzını farklı bir bakış açısıylayeniden mercek altına almamıza neden olmuştur.