Ahmet AKCAN & Kenan GÜRSOY

Kenan Gürsoy: “Tarihsel seyir içinde farklı medeniyetlerin oluştuğunu, aktığını kabul edelim. Ondan sonra Batı medeniyeti, Doğu medeniyeti, Uzakdoğu medeniyeti, Afrika medeniyeti gibi farklı medeniyetlerin olduğunu gözlemleyelim. Sonra bunları reddetmeksizin ama bunların üzerinden müşterek bir insaniyete doğru yükselmek adına daha üst bir medeniyet fikrine bakalım. Bu fikir Batıya, Batı medeniyeti filozoflarına hoş gelmeyebilir ama onlara da hoş gelmeli çünkü onlar da insandan ve insan haklarından, bir tür hümanizmden bahsettiklerini düşünüyorlar. Bu fikir, Batı medeniyetinin o kendi içine kapanan ve kendini empoze eden tavrı dolayısıyla Batılı düşünürlere hoş gelmeyebilir ama bize hoş geliyor. Çünkü biz tevhid medeniyetiyiz, Hz. Peygamberi bir ümmetin Peygamberi olarak düşünüyoruz. Bu ümmete, davet edilmiş olmaları dolayısıyla bütün bir insanlık da dahildir(ummet-i davet). Yani tüm insanlık müşterek bir bakış açısı içerisinde telakki ediliyor. Bu önemli bir farklılıktır. İnsanı, insan olmak bakımından alıyor ve kendini bir kilise dini, bir zümrenin dini, bir ırkın dini, tek tipleştirilmiş bir kültürün dini olarak göstermiyor. Farklılıkların farkında ve onlarla bir şekilde temas kurmaya hazır. Bunun için de bir potansiyel var. Eğer İslâm medeniyeti kendisinden önceki medeniyetlerden felsefe, bilim, siyasi tarih, hukuktan istifade etme adına bir şeyler alımlayabilmişse bunda böylesi bir bakış açısının önemli bir rolü var.”