Tezyînî Kitap Sanatları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası  – Dr. Gülnihal Küpeli

Dr. Gülnihal Küpeli, ihmal edilen bilim dallarımızdan Türk – İslam kitap sanatları üzerine eğildiği eserinde beş ana başlıkta Bibliyografya, Dizin, Yazar dizini, Kavramlar ve Özel isimler dizini ile Zaman dizinine yer vermekte. 300 sayfadan oluşan eserde ayrıca Kitaplar, Kitap bölümü ve bildiriler, Makaleler ve ansiklopedi maddeleri ile Lisansüstü tez çalışmaları olmak üzere dört alt başlık da yer almaktadır.

Geleneksel sanatlarımızdan tezhip, minyatür, cild ve katı’ ile ilgili Türkçe yayınlar bibliyografyasına odaklanılan eserin hazırlık aşamasında birçok matbu bibliyografya çalışmaları incelenmiştir.

Geleneksel Sanatlar Derneği katkılarıyla Lale Yayıncılık tarafından yayımlanan Tezyînî Kitap Sanatları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası adlı eseri lalesanat.com adresinden satın alabilirsiniz.