Senem Kaş TÜFEKÇİ
orcid.org/0000-0002-5655-389X

Rönesans’tan sonra 17. yüzyılın tamamı ve 18. yüzyılın ilk çeyreğinde etkili olan bu sanat akımı, Fransa’da doğmuştur. Aslında Barok sanatı kilisenin gözünü boyamak amacıyla ortaya çıkan bir üsluptur. Rönesans’a karşı gelen bir üslup olarak Barok ve Rokoko üslubunun Osmanlı’ya etkisi Klasik Sanatın terk edilmesi ile sert ve etkili bir giriş yapmıştır. Batıya merak duyan sarayın etkisiyle hızla kabul gören bir akım olan Rokoko üslubunda, geniş havuzlar, kavisli duvarlar, ışık gölge oyunları, perspektif gibi yeni pek çok tarzı da beraberinde getirmiştir. S ve C kıvrımlar, vazolar, kurdele, perde gibi günlük hayatta kullanılan
objeler yazma eserlerin içine girmiş ve Osmanlı Tezhip sanatı içinde yer almıştır. Mimari bir akım olarak başlayan bir bu yeni sanat üslubu zaman içinde yazma eserlerde de yerini alarak, izlerini günümüze kadar taşımıştır.