GÜRCAN MAVİLİ
orcid.org/0000-0001-8053-0340

Eski veya yeni eser onarımı üzerine  çalışanlar için patoloji; bir eserde  oluşan  yapısal ve fiziksel bozulmaları tanımlayarak, oluşum nedenlerini açıklamasıdır. Birçok  eserde sıkça karşılaşılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik  tahribatların tanımlaması patoloji  kavramı içinde birleştirilmiştir.

Ükkaşe’nin duası olarak adlanlandırılan  dua kitabı özel bir koleksiyona ait yazma eserdir ve bu makalenin yazarı tarafından  onarılmıştır. Söz konusu  kitap ile  el yazması eserlerde karşılaşılan farklı tahribatlar  ve çözümleri için kullanılan teknikler ele alınmış ve makale içerisinde, yazma eserin restorasyon aşamaları hakkında bilgiler verilmiştir.

Ükkaşe’nin duası, günümüze ulaşan yazma eserlerin pek çoğu gibi saklanma şartlarının uygun olmaması nedeniyle restorasyon ve konservasyona ihtiyaç duyan bir örnektir. Yazma eserlerin geleceğe aktarılabilmesi bünyelerinde bulundukları müze ve kütüphanelerde restorasyon ve konservasyonlarının yapılmasının yanı sıra, uygun şartlarda korunmaları ile mümkündür.