Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ
ORCID: 0000-0003-3783-2778
Kütüphane ve müzelerde bulunan yazma eserler kültürel etkileşimin nesilden nesile yansıtıldığı önemli vesikalardır. Oldukça geniş bir içerik çeşitliliği olan yazma eserler, yazıldıkları ve tezyin edildikleri dönemlere göre farklı özellikler gösterir. Geçmişten günümüze eserlerin kimliğini tespit etmek ve değerlendirmek; yapıldıkları tarihi süreçleri, dönemin sanat özelliklerini analiz etmek özellikle yapıldıkları dönemin sosyoekonomik durumu hakkında da bilgi verir. Konya Mevlana Müzesi de bu açıdan oldukça geniş birikime sahip önemli bir merkezdir. Konya Mevlana Müzesinde yer alan 134 envanter numaralı Kaçar Devri’ne ait Farsça Şiir Mecmuası’nın tezhip sanatı açısından tahlilini yaparak eserin tezyinat sanatı içerisindeki durumu tespit edilecektir. Eserin tezyini unsurlarındaki farklı dokunuşlar tezyinatının Kaçar ekolü altında yapılmış olabilme ihtimalini kuvvetlendirmiştir.