Ayşenur KARGIN

Osmanlı sanatını bütünlük içinde tutan ve ona gelişim ortamı sağlayan Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı, bünyesinde farklı alanlarda eserler üreten sanatçılar barındırıyordu. Devlet için üretim yapan bu sanatkârlar dönemin sanat anlayışına büyük katkılar sağlayarak arkalarında nitelikli eserler bırakmıştır. Teşkilat sistemi kapsamında tutulan maaş defterleri ve sanatkârlara ait bilgilerin tutulduğu arşivler; hem bu eserlere ve sanatkârlara ait verilere ulaşılması hem de dönemin sanatkârları ile sanat ortamı hakkında kaynak oluşturması bakımından önemli dokümanlardır. Ehl-i Hiref-i Hâssa Sanatkârları başlığı altında derlenen ve
üç bölüme ayrılan bu kitap, ilk bölümde dönemin siyasi ortamı ile teşkilat yapısını ele alırken, takip eden bölümlerde teşkilat sistemi kapsamında tutulan belge ve verilere ait detaylar sunarak döneme ait izleri görünür hale getiriyor.