Arş. Gör. Betül DEMİR
Orcid: 0000-0003-3443-7393

Delâ’ilü’l-Hayrât, Kur’an-ı Kerîm’den sonra en çok yazılan ve okunan kitapların başında gelmektedir. Hz. Muhammed için okunan ve salavât denilen duaları içeren kitap, Türkler arasında daha çok Delâ’il-i Şerîf, Delâ’il-i Hayrât ve Delâ’il olarak bilinir. Risâlenin tam adı Delâ’ilü’l-Hayrât ve Şevâriku’l-envâr fî zikri’ş-salât’ale’nnebiyyi’l-muhtâr’dır. Delâ’il, fıkıh ve tasavvuf âlimi Şeyh Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî tarafından derlenmiştir.
Bu eserlerden biri de Hattat Abdullah Zühdi Efendi’nin (ö.1878) 1857 tarihinde nesih hattıyla yazdığı Delâ’ilü’l-Hayrât’tır. Bir hat ve tezhip şaheseri olan bu eser 2721 envanter numarası ile DEMSA Koleksiyonu’nda bulunmaktadır.