Mahir KURTULAN

Mürekkep Resimleri içerisinde görülen bazı form ve sahnelerin izleri Asya steplerinde süregelen Hayvan Üslubu geleneğinden
başlayıp Orta ve Batı Asya coğrafyasında görülen ilk uygarlıklara kadar dayanmaktadır. Bu eserler üzerinde görülen kültürel ortaklık ya da benzerlikler zamanla kişilik kazanan birer sanatsal arketip halini alarak Saz Üslubu resimlerinin ana yapısını oluşturmuştur. Birbirinden tetiklenerek gelişen bu sanatın kaynağı, erken Asya kültürlerinden itibaren oldukça güçlü bir çizgisel değer ile kişilik kazanır. Mürekkep Resimleri içerisinde görülen en erken iz, çizgisel değerlerin resimlerin ana ifade biçimine hâkim olduğu kompozisyon yapılarına kadar dayanır. Hayal gücünün de dahil olduğu betimlemelerde görülen bu ifade biçimi ile önemli bir kola ayrılan Minyatür Sanatı, sanat tarihi terminolojisine Mürekkep Resimleri terimi ile girmiştir. Orta Asya steplerinde süregelen Hayvan Üslubu geleneğinden başlayıp, zamanla sarayların sanatsal yapıtlarına dönüşen bu üslup, etkilendiği tüm kültür ortamlarından beslenerek, 16. yüzyılda olgunluk seviyesine ulaşmış ve Osmanlı kültüründe Saz Üslubu olarak kullanılmıştır.