Vedat KACAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde, geleneksel sanatlar alanında eğitim veren ilk bölümler arasında yer almaktadır. Bölümün kuruluş tarihçesi, kuruluş amacına da ışık tutmaktadır. Türkiye’de 1970’li yıllara kadar Geleneksel Türk Sanatları alanında yapılan eğitim, yayın, koruma ve restorasyon konularındaki yetersizlikler, Ege Üniversitesi’nde o yıllarda görev yapan sayın Neriman Görgünay, Ali Sürür, Ayten Sürür ve İsmail Öztürk gibi öğretim elemanlarını bu konular üzerinde düşünmeye ve girişimde bulunmaya itmiştir. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’ne geçecek olan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, Ege Üniversitesi’ne bağlı olduğu dönemde, Tekstil Bölümü öğretim elemanları öncülüğünde Anadolu El Sanatları Araştırma Enstitüsü’nün kurulması için 1977 yılında öneride bulunulmuştur. Üniversite Rektörlüğü, Enstitü’nün kurulmasını 26.4.1977 günü Senato kararı ile kararlaştırılmıştır. 1979 yılında Enstitüsü Yönetmeliği onaylanmış ve Türkiye’de o dönem el sanatları alanında eksikliği görülen konularda çalışma yapmak için Enstitünün amaçları belirlenmiştir. Anadolu El Sanatları Enstitüsü, ilk etkinliğini 18-21 Kasım 1981 tarihleri arasında I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu’nu gerçekleştirerek yapmıştır.