Prof. Uğur DERMAN

XX. asrın mârûf hattatlarından Hüseyin Mâcid Ayral (1891-1961) Osmanlı Devleti’nin son devrinde hüsn-i hatta merak saran gençlerdendir. Doğduğu ve ikamet ettiği Beylerbeyi’nde Ahmed Râkım (ö.1940) ve Şefik Bey’in (1815-1880) talebesinden Ali Efendilerden sülüs-nesih yazılarını meşk etmiş; eline geçen Şefik Bey yazıları, onu bu yola çektiği için sanat hayatında “Şefik tavrı”nı benimsemiştir.
Elimizde örnekleri kalan levhalardan birtakımını okuyucularımıza sunarken, artık bulunması imkânsız olan bu yazıları için geç kalmış olarak 60. vefat yıl dönümünde Mâcid Ayral’ı da şükran ve rahmetle anarız.