Ücret Politikası

Yazarlardan makale başvuru, değerlendirme veya yayın aşamasında hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir. Buna ek olarak, okuyucular da derginin elektronik yayınına ücret ödemeden Dergipark üzerinden ve derginin internet sitesinden erişebilmektedir.