Gürcan MAVİLİ

Gelenekli Sanatlarımızın  günümüze kadar ulaşmasına büyük katkılar sağlayan pek çok değerli sanatkar, cumhuriyetimizin son 97 yılına damgasını vurmuştur. Bu sanatkarlar her türlü zorlu koşulları aşarak sanatını icra etme, öğretme ve gelişmesine katkı sağlama çabaları ile yıllarını, ömürlerini aşık oldukları sanat için harcamayı göze almışlardır. Bu sanatkarlardan birisi de İslam Seçen hocamızdır. İslam el yazması eserlerinin, onarımı, koruması ve özellikle de klasik cilt sanatımızın en doğru şekilde, öğretilmesi ve icrasının, son kırk yıla damgasını vurmuş en önemli temsilcisiydi. Süleymaniye El Yazması Eserler Kütüphanesi Cilt servisinde geçen 27 yıllık bir süre ve oradan emekli olduktan sonra vefat edinceye kadar klasik cilt sanatımıza verdiği büyük katkılar unutulamaz.