Dr. Savaş ÇEVİK*

Ülkemizde Cumhuriyet döneminden günümüze gerek kurumsal gerekse ticari-şahsi amblemler incelendiğinde, bazılarının tasarımının oldukça güçlü ve grafik-optik değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bazı amblemlerin vasat veya oldukça yetersiz oldukları da bir gerçektir. Bu farklı iki yapı, amblem tasarımı yapılırken ehil ve profesyonel grafik tasarımcı seçiminin iyi yapılmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Gerek resmî kurumların gerekse özel sektörün bu konuda titiz davranmaları, iyi tasarımcı seçimi yapmaları veya yarışma yoluyla iyi tasarlanmış amblemler elde etmeyi amaçlamaları tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler: Grafik, amblem, kurum kimliği, logotype, optik denge, tipografi

* Dr., Haliç Üniversitesi, Hattat, msavascevik@gmail.com