Ana Sayfa Makale MEDENİYET TARTIŞMALARINA UMRÂN KAVRAMI EKSENİNDEN BAKMAK

Çok Okunanlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Mine ERDEM KÖROĞLU* Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1999 yılında kurulmuştur. 2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan...

AYASOFYA TARİHİ MÜZESİ

Ayşe ERDOĞDU* Mimarisi ve süslemeleri ile dünyanın en iyi korunmuş anıtsal mabedi olan Ayasofya’nın yaklaşık 1700 yıllık tarihi, aynı...

CUMHURİYET DÖNEMİ AMBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Savaş ÇEVİK* Ülkemizde Cumhuriyet döneminden günümüze gerek kurumsal gerekse ticari-şahsi amblemler incelendiğinde, bazılarının tasarımının oldukça güçlü ve grafik-optik...

HARFLERİN MELEKLERİ: MEDRESETÜ’L-HATTÂTÎN’DEN GÜNÜMÜZE GELENEKLİ SANATLARIMIZ

Beşir AYVAZOĞLU* Sultan II. Abdülhamid’e hükümdarlığının yirmi beşinci yılında bir tebrik arizası gönderilir. Som altın bir sayfaya en nadide...

SON YÜZ YILDA SANAT PİYASASINDA GELENEKSEL SANATLARIN EKONOMİK OLARAK GELİŞİMİ: ATÖLYEDEN KOLEKSİYONA

Murat KILIÇ* Geleneksel sanatlarımızın tüm dalları, ağırlıkla İslam tarihiyle birlikte önemli bir gelişim göstermiş olsa da özellikle Kanuni Sultan...

MEDENİYET TARTIŞMALARINA UMRÂN KAVRAMI EKSENİNDEN BAKMAK

Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin IŞIK
ORCID: 0000-0001-7312-9639
Birçok kişinin de işaret ettiği gibi1 giderek vasat bir medeniyetin bütün dünyayı tasallut altına almaya başladığı bir zamanda yaşıyoruz. Hemen her meselenin bir kavram üzerinden çözümlenmesine olan meylin, düşüncenin de vasatlığa mahkûmiyetinin sonucu olup olmadığı üzerinde düşünmekte fayda var. Elbette her paradigmanın kök kavramlar üzerine bina edildiğini göz ardı etmiyorum; hangi iktidar odaklarının belirleyici olduğu bir vasatta konuştuğumuza dikkat çekmek olarak değerlendirilmeli söylediklerim. Nitekim modernitenin küresel bir olgu hâline gelmesiyle Batılı olmayan toplumların Batı ile hiyerarşik bir ilişkiye icbar edildiği ve bugünkü düzenin Avrupa’nın dünya düzenini yeniden kurgulaması sonucunda şekillendiği yaygın olarak konuşulmaktadır. Sözü geçen tartışmalarda da belirtildiği gibi Batılı olmayan toplumların Batı ile ilişkileri, bu zemin yüzünden çoğunlukla savunmacı bir çerçevede gelişiyor son iki asırdır. Osmanlı-Türk modernleşmesi denilen hadise, bu noktainazardan incelenebilecek kayda değer bir tecrübedir.

Son Eklenenler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Mine ERDEM KÖROĞLU* Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1999 yılında kurulmuştur. 2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan...

AYASOFYA TARİHİ MÜZESİ

Ayşe ERDOĞDU* Mimarisi ve süslemeleri ile dünyanın en iyi korunmuş anıtsal mabedi olan Ayasofya’nın yaklaşık 1700 yıllık tarihi, aynı...

CUMHURİYET DÖNEMİ AMBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Savaş ÇEVİK* Ülkemizde Cumhuriyet döneminden günümüze gerek kurumsal gerekse ticari-şahsi amblemler incelendiğinde, bazılarının tasarımının oldukça güçlü ve grafik-optik...