Ana Sayfa Sayılar Sayı 6 GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATINA ALAYLI BİR BAKIŞ

Çok Okunanlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Mine ERDEM KÖROĞLU* Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1999 yılında kurulmuştur. 2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan...

AYASOFYA TARİHİ MÜZESİ

Ayşe ERDOĞDU* Mimarisi ve süslemeleri ile dünyanın en iyi korunmuş anıtsal mabedi olan Ayasofya’nın yaklaşık 1700 yıllık tarihi, aynı...

CUMHURİYET DÖNEMİ AMBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Savaş ÇEVİK* Ülkemizde Cumhuriyet döneminden günümüze gerek kurumsal gerekse ticari-şahsi amblemler incelendiğinde, bazılarının tasarımının oldukça güçlü ve grafik-optik...

HARFLERİN MELEKLERİ: MEDRESETÜ’L-HATTÂTÎN’DEN GÜNÜMÜZE GELENEKLİ SANATLARIMIZ

Beşir AYVAZOĞLU* Sultan II. Abdülhamid’e hükümdarlığının yirmi beşinci yılında bir tebrik arizası gönderilir. Som altın bir sayfaya en nadide...

SON YÜZ YILDA SANAT PİYASASINDA GELENEKSEL SANATLARIN EKONOMİK OLARAK GELİŞİMİ: ATÖLYEDEN KOLEKSİYONA

Murat KILIÇ* Geleneksel sanatlarımızın tüm dalları, ağırlıkla İslam tarihiyle birlikte önemli bir gelişim göstermiş olsa da özellikle Kanuni Sultan...

GELENEKSEL TÜRK EBRU SANATINA ALAYLI BİR BAKIŞ

Atilla CAN
ORCID: 0000-0003-2326-2882
Toplumların duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını, kültürünü, kimliğini belgelendiren en önemli unsurlar arasında görülen geleneksel sanatlar, çok iyi bir yere sahiptir. Geleneksel sanatlar her daim toplumların kültürlerini, geçmişin bilgi hafızasını, yeniliğini, farklılığını, geçmişin duygu ve düşüncelerini taşıyan bir unsur olmuştur. Geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatı, yüzyılların sözlü ve pratik uygulamalarını, geleneksel usta-çırak yöntemiyle yüz yıllar öncesinden alıp yüz yıllar sonrasına taşıma gayreti ile dikkat çekmektedir. Ebru sanatının su üzerinde icra edilmesi, eser çıktısının hızlı olması, pozitif etkileri, usta çırak yöntemi, ebru sanatının evrensel bir sanat olma mücadelesi diğer geleneksel sanatlara göre farklı bir kulvarda olduğunun âdeta bir göstergesi niteliğindedir. Ebru sanatı, geleneksel Türk sanatları içinde, dünyada en çok tanınan sanat olma unvanını almış; farklılıkları ve güzellikleri ile de ülkemize güzel nitelikler kazandırmıştır. Bu nedenle de bu kıymetli sanatın akademik ortamlara taşınması, gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.

Son Eklenenler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Mine ERDEM KÖROĞLU* Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1999 yılında kurulmuştur. 2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan...

AYASOFYA TARİHİ MÜZESİ

Ayşe ERDOĞDU* Mimarisi ve süslemeleri ile dünyanın en iyi korunmuş anıtsal mabedi olan Ayasofya’nın yaklaşık 1700 yıllık tarihi, aynı...

CUMHURİYET DÖNEMİ AMBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Savaş ÇEVİK* Ülkemizde Cumhuriyet döneminden günümüze gerek kurumsal gerekse ticari-şahsi amblemler incelendiğinde, bazılarının tasarımının oldukça güçlü ve grafik-optik...