Esra DEMİRÖZ

Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı2, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ana hizmet birimlerinden olup; koruma, onarım ve sayısallaştırma temel görev alanlarında hizmet vermektedir. Koruma ve onarım uygulamaları, yazma eserlerin günümüze ulaşan yapısı ile teknik ve sanatsal özelliklerini gelecek nesillerin de görmesini ve anlamasını sağlamak
amacıyla ve “en az müdahale” yaklaşımı ile gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar, kitabın bir bilgi hazinesi olmasının yanı sıra onun yazıldığı kâğıdı işleyen, metni yazan, şirazeyi ören, formaları diken, tezhibi yapan, cildi hazırlayan, kitabı okuyan, hazırlatan ve vakfedenlere; kitabın tanıklık ettiği tarihe duyulan saygı ve hürmetle yürütülmektedir. Müellifin, müstensihin, mücellidin, nakkaşın, cetvelkeşin yüzyıllar önce hazırladıkları kitaplar, bugün dünyada kabul edilen bilimsel koruma, onarım yöntemleri ve konservasyon standartlarına uygun malzemelerle onarılmaktadır. Ayrıca eserlerde kullanılan mürekkebi, pigmentleri, kâğıt liflerini ya da bozulma nedenlerini anlamak için araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında kimyasal ve biyolojik analizlerden yararlanılmaktadır. Kitap Şifahanesi, yürütülen tüm bu çalışmaların yanında eğitimler, ulusal ve uluslararası iş birlikleri, akademik faaliyetlerle sürekli gelişim hedefini sürdürmektedir.