Eser ÇALIKUŞU*

Üftâde Camii ve Türbesi, başlangıçtan günümüze birçok tarihî dönemi barındıran Bursa’nın en eski yerleşim yeri olan Hisar’da yer almaktadır. Osmangazi ilçesi, Kavaklı mahallesinde yer alan her iki yapı doğu-batı yönünde yan yana konumlanmıştır. Ayrıca Üftâde Camii’nin kuzeyinde ve doğusundaki Üftâde Türbesi’nin kuzeyinde birer hazire de bulunmaktadır.

Üftâde Hazretleri, Bursa için geçmişte ve günümüzde tasavvufi açıdan öne çıkan, her dönem sevilen ve sayılan önemli bir zattır. Bu sebeple inşa ettirdiği cami ve türbeye de değer verilmiş ve yapılar farklı dönemlerde onarımlar görmüştür. Cami ve türbenin ilk inşa edildikleri 16. yüzyıldaki mimari ve bezeme özelliklerinin, depremlerin de etkisiyle zamanla yapılan onarımlar sebebiyle değiştiği bilinmektedir. Günümüzde var olan yapıların kitâbelerinden 19. yüzyılda onarım gördükleri anlaşılmaktadır. Her iki yapıda da mimari ve bezeme açısından hem 16. yüzyıl Klasik Dönem Osmanlı sanatının hem de 19. yüzyıl Geç Dönem Osmanlı sanatının özellikleri görülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bursa, Üftâde Camii, Üftâde Türbesi, Onarımlar, Kalemişi Bezemeler

**Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, ORCID: 0000-0003-2526-1664, ecalikusu@bandirma.edu.tr