Makale Değerlendirme Süreç ve Süreci

Makaleler dergiye DergiPark üzerinden yüklenmektedir. Bunun dışında herhangi bir şekilde iletilen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Dergiye gönderilen her makalenin ön okuma ve teknik incelemeleri yapılır. Derginin yazım kurallarına uygun olmayan makaleler yazarına iade edilir. Teknik düzeltmelerin ardından yazar(lar) makalelerini yeniden gönderebilirler.

Editörler tarafından ilk okumaları yapılan her makale için alanında uzman iki hakem atanır ve makaleler yazar ve kurum bilgileri olmadan seçilen hakemlere DergiPark üzerinden erişime açılır. 

Hakem değerlendirmeleri alındıktan sonraki aşamalar şu şekildedir:

– İki hakem tarafından da reddedilen makaleler ret gerekçeleriyle birlikte yazar(lar)a gönderilir.

– Bir hakemin reddettiği, diğerinin revizyon istediği durumda baş editör makaleyi üçüncü hakeme gönderip göndermeme yetkisine sahiptir.

– İki hakemden de revizyon talebi olması durumunda yazara revizyonlar bildirilerek belli bir süre içinde tamamlaması istenir.

– Revize edilen metinler -eğer hakem(ler) görmek istemişse- tekrar hakem değerlendirmesine girer.

– İkinci veya üçüncü revizyonların olması durumunda aynı süreç yeniden işletilir.

– Hakem(ler) tarafından revizyonlar sonucunda yayımlanmaya uygun bulunan makalelerle ilgili nihai karar yazara bildirilir.

– Hakemlerin görüşlerinde farklılık olması durumunda son kararı baş editör verir.

Yayımlanacak makaleler teknik editör ve yabancı dil editörünün kontrolüne gönderilir.

Dergideki makaleler ve diğer metinlerin tamamlanmasının ardından dergi tasarımı yapılır. Künye ve içindekiler bilgileri hazırlanır. TRDİZİN kontrolleri yapılarak, planlanan yayın zamanında DergiPark üzerinden elektronik ortamda erişime açılır. Aynı zamanda baskıya da girer.

Süreç raporları ve diğer dosyaların klasörlenmesi ile dergi klasörü kapatılır. Web sitesine, Dergipark’a ve TRDİZİN’e sayı girişi yapılır. Sosyal medya gönderileri aracılığıyla dergi tanıtımı yapılır. Son olarak, dergi yayımlanır ve dağıtıma gönderilir.