PROF. DR. MEHMET MEMİŞ*

Bilim adamı ve sanatçı kişiliği yanında çok iyi bir gözlemci olan merhum Süheyl Ünver, izlenimlerini ve düşüncelerini sade bir üslupla kaydederek yaşadığı döneme ışık tutmuş, oluşturduğu arşivi ile Türk kültür ve sanat araştırmaları için zengin bir kaynak meydana getirmiştir. Onun çok yakından izlediği ve büyük saygı duyduğu şahsiyetlerden biri de döneminin ünlü hattatı Hasan Rıza Efendi’dir. 1849 yılında İstanbul Üsküdar’da doğan Hasan Rıza Efendi dönemin önde gelen hat üstatlarından yazı öğrenmiş, Muzıka-i Humâyun imamlığı ve hat hocalığı görevlerinde bulunmuştur. 1915’te açılan Medresetü’l-Hattâtîn’de sülüs-nesih hocalığı da yapan Hasan Rıza Efendi, Süheyl Ünver’in halası Emine Hanım’la evlenmiş, on bir yaşında babasını kaybeden Süheyl Ünver’in yetişmesinde de önemli katkıları olmuştur. Bu makalede merhum Süheyl Ünver’in çok değer verdiği ve yakından izlediği Hasan Rıza Efendi hakkındaki gözlem ve düşünceleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Süheyl Ünver, Hattat, Hasan Rıza Efendi, Osmanlı hat sanatı

* Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-7962-3782, mmemis@sakarya.edu.tr