Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

İlk kez, 13 Nisan 1979 tarihinde Sultanahmet Camii Hünkâr Kasrı’nda ziyarete açılan Halı Müzesi, yeniden yapılandıktan sonra, 15 Kasım 2013 tarihinde I. Mahmut tarafından Hicri 1152 (Miladi 1742-1743) tarihinde yaptırılan Ayasofya İmaretin de ikinci kez ziyarete açılmıştır. Ayasofya İmareti 1777, 1871, 1884 ve 1893 yıllarında onarım görmüş, 1920 yılından sonra, İstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğü tarafından, Arşiv Saklama Deposu ve Kurşun Atölyesi olarak kullanılmıştır. Yemekhane (me’kel), mutfak (aşhane), fırın (fodlahane) olmak üzere üç bölümden ibarettir. İmaretin kapılarında yer alan kitabelerin üzerindeki sülüs hatlı yazılar “Morali” lakabıyla bilinen ve adı “Darüssaade ağası, «Hazinedar» Beşir Ağa, manzumeler ise şair Nimetullah Efendi tarafından yazılmıştır. İmaretin avlusu ile Ayasofya arasında bir Bizans yapısı olan Skeuophylakion (Hazine Dairesi Kutsal Emanet Binası) bulunmaktadır. Vakıflar Halı Müzesi Koleksiyonu’nda; 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar halı ve halı seccadeler, İran ve Kafkas halıları yer almaktadır. Çok zengin bir koleksiyona sahip olan müzede en erken tarihli halı, XIV. Yüzyıl beylikler devri halısıdır.