Serap EKİZLER SÖNMEZ
orcid.org/0000-0002-7190-124X

This article will be tackling two different fourteen-pointed star patterns and the formation of a particular application containing a fourteen-pointed star all of which are located in Sungurbey Mosque, Bayezid Mosque and Süleymaniye Mosque. First two designs are in accordance with the production method introduced by Bonner and Pelletier. However, the design on the interior ceiling of the shadırvan in the Süleymaniye mosque seems to deviate this method. In this article we will explain in detail the principles of the formation of this design and the steps to be taken to accommodate it to the methodology introduced in the aforementioned article.

SUNGURBEY CAMİİ, BAYEZİD CAMİİ’ NDE ON DÖRT KÖŞELİ YILDIZ TEKNİKLERİ VE SÜLEYMANİYE CAMİİ’ NDEN TEKİL BİR DESEN
Bu makalede, Sungurbey Camii, Bayezid Camii’nde bulunan iki farklı on dört köşeli yıldız deseni ve Süleymaniye Camii’nde bulunan on dört köşeli bir yıldız içeren özel bir uygulamanın oluşturulması ele alınacaktır. İlk iki tasarım Bonner ve Pelletier tarafından sunulan üretim yöntemine uygundur. Ancak Süleymaniye Camii’ndeki şadırvanın iç tavanındaki tasarım bu yönteme uymuyor gibi görünüyor. Bu makalede, bu tasarımın oluşum ilkelerini ve makalede
anlatılan metodolojiye uyum sağlamak için atılacak adımları ayrıntılı olarak açıklayacağız.