BALA-SAR MEDRESESİ’NE AİT BİR GEOMETRİK DESENİN EKSİK KISMININ TAMAMLANMASI VE YENİ SİSTEMLER OLUŞTURMA

Serap EKİZLER SÖNMEZ Makalede Orta Asya Modüler Sistem (Central Asia Modular System-CAMS) (Cromwell, 2012,...

HEZÂRFEN NECMEDDİN OKYAY

Uğur TAŞATAN Necmeddin Okyay, klasik sanatlarımızın en önemli isimlerinin başında gelir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e...

TÜRK TEZHİP SANATINDA ROKOKO ETKİSİ

Senem Kaş TÜFEKÇİ Rönesans’tan sonra 17. yüzyılın tamamı ve 18. yüzyılın ilk çeyreğindeetkili olan...

“DÜNYANIN EN BÜYÜK YAZILARI” AYASOFYA’NIN CELÎLERİ

"Ayasofya’nın iç mekânına bambaşka bir güzellik katan büyük levhaların yerinde daha önceleri, 17. yüzyıl hattatlarından Teknecizâde İbrahim Efendi (ö. 1688) tarafından yazılmış...

ANADOLU SELÇUKLU TAÇKAPILARINDA KAVSARA SİSTEMLERİ

Taçkapılar mimarlık tarihinin çeşitli dönemlerinde dış kütlenin en belirgin elemanı olarak tasarlanmışlardır. Taçkapılarda, giriş açıklığı az veya çok derin bir niş içine yerleştirilmiş, bu...

BİR KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ ŞAHESERİ DELÂ’İLÜ’L-HAYRÂT

Kur’ân- Kerîm’den sonra en çok yazılan ve okunan kita- pların başında Delâ’ilü’l-Hayrât gelmektedir. Hz. Mu- hammed için okunan ve salavât denilen duaları içeren kitap,...

Geleneksel Sanatlar Derneği

2007 yılında kurulan Geleneksel Sanatlar Derneği, 30’dan fazla ülkede 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenledi; 40’tan fazla yayına imza attı. Aynı zamanda UNESCO...

OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE PADİŞAH PORTRELERİ

Geleneksel Türk resminin temellerinden biri olan minyatür, tarihi ve günlük olayları betimleyen, anlattığı zamanın geleneklerini, kültürünü ve yaşam tarzını ortaya koyan belge niteliğinde önemli...

laledergisi

0 YORUMLAR
29 HABERLER