Ana Sayfa Makale MEDENİYET TARTIŞMALARINA UMRÂN KAVRAMI EKSENİNDEN BAKMAK

Çok Okunanlar

Sanat Âşığı Bir Derviş Meşrep: Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Bey

Şeyma AKCAN* “Bu fani dünyadan bir gün göçüp gideceğim. Ama yeniden dünyaya gelmek olanağım olsa, Allah’tan yine ressam olmayı...

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İrem PALA* Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AROL** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi...

GELENEKLİ SANATLAR MÜZESİ

Mehmet Selim AKİŞ* Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV); aziz ve necip Türk milletinin asırlardan beri hasretini çektiği birliğin ve...

DİLE GELEN SANAT

F. İnci AYAN BİROL* Bilindiği gibi medeniyetlerin uzun ömürlü olması, ilerleyen bilim ve teknolojinin yanında, millî kültüre sahip çıkmakla...

TA’LÎK HATTIYLA YAZILAN KIT’ALARA DAİR…

M. Uğur DERMAN* Bu makalemizde, doğduğu yer olan İran’da nesta’lîk, Osmanlı Türklerinde ise sadece ta’lîk adıyla tanınan ve bilinen...

MEDENİYET TARTIŞMALARINA UMRÂN KAVRAMI EKSENİNDEN BAKMAK

Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin IŞIK
ORCID: 0000-0001-7312-9639
Birçok kişinin de işaret ettiği gibi1 giderek vasat bir medeniyetin bütün dünyayı tasallut altına almaya başladığı bir zamanda yaşıyoruz. Hemen her meselenin bir kavram üzerinden çözümlenmesine olan meylin, düşüncenin de vasatlığa mahkûmiyetinin sonucu olup olmadığı üzerinde düşünmekte fayda var. Elbette her paradigmanın kök kavramlar üzerine bina edildiğini göz ardı etmiyorum; hangi iktidar odaklarının belirleyici olduğu bir vasatta konuştuğumuza dikkat çekmek olarak değerlendirilmeli söylediklerim. Nitekim modernitenin küresel bir olgu hâline gelmesiyle Batılı olmayan toplumların Batı ile hiyerarşik bir ilişkiye icbar edildiği ve bugünkü düzenin Avrupa’nın dünya düzenini yeniden kurgulaması sonucunda şekillendiği yaygın olarak konuşulmaktadır. Sözü geçen tartışmalarda da belirtildiği gibi Batılı olmayan toplumların Batı ile ilişkileri, bu zemin yüzünden çoğunlukla savunmacı bir çerçevede gelişiyor son iki asırdır. Osmanlı-Türk modernleşmesi denilen hadise, bu noktainazardan incelenebilecek kayda değer bir tecrübedir.

Son Eklenenler

Sanat Âşığı Bir Derviş Meşrep: Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Bey

Şeyma AKCAN* “Bu fani dünyadan bir gün göçüp gideceğim. Ama yeniden dünyaya gelmek olanağım olsa, Allah’tan yine ressam olmayı...

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İrem PALA* Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AROL** Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi...

GELENEKLİ SANATLAR MÜZESİ

Mehmet Selim AKİŞ* Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV); aziz ve necip Türk milletinin asırlardan beri hasretini çektiği birliğin ve...