Ana Sayfa Makale MEDENİYET TARTIŞMALARINA UMRÂN KAVRAMI EKSENİNDEN BAKMAK

Çok Okunanlar

İSTANBUL’DA BAZI TARİHÎ YAPI KİTABELERİNİN HAT SANATI ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA ANLAM VE KAVRAM BOYUTU ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLUORCID:0000-0003-4742-644XHat sanatının gerek çizgisel gerekse anlam boyutu üzerine yapılan araştırmalar günden güne artmakta, bu sanata dair değerlendirmeler ve...

TOPKAPI SARAYI MÜZESİNDE XV. YÜZYILA TARİHLENEN BİR FİLDİŞİ AYNA MAHFAZASININ BEZEME ÜSLUBUNA DAİR

Dr. Öğr. Üyesi Seher AŞICIORCID: 0000-0002-5099-5582Kullanım eşyası olmasının yanı sıra önemli sembolik anlamlar taşıyan ayna, farklı toplumların kültürlerindeçeşitli anlamlar yüklenerek bugüne gelmiştir....

OSMANLI KİTAP SANATLARINDA DELÂİLÜ’L-HAYRÂT EL YAZMALARI

Prof. Dr. Mehmet MEMİŞORCID: 0000-0002-7962-3782Bilindiği gibi Osmanlı kültüründe yazma kitapların başında Mushaflar gelmektedir. Kitap sanatlarının en seçkin örneklerini de bu eserler üzerinde...

UNESCO SOMUT OLMAYAN TÜRK KÜLTÜRÜ MİRASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Geleneksel Sanatlar Derneği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen “UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması” sonuçları açıklandı....

YENİ ÇIKANLAR

Kültür ve Din | Osman ÜlkerYayınevi: Matbu KitapYayın tarihi: 26.07.2022Kitap, Cumhuriyet’in ilanından 1980 yılına kadar sanatın dinle girdiği dışlayıcı, çatışmacı, kabul edici...

MEDENİYET TARTIŞMALARINA UMRÂN KAVRAMI EKSENİNDEN BAKMAK

Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin IŞIK
ORCID: 0000-0001-7312-9639
Birçok kişinin de işaret ettiği gibi1 giderek vasat bir medeniyetin bütün dünyayı tasallut altına almaya başladığı bir zamanda yaşıyoruz. Hemen her meselenin bir kavram üzerinden çözümlenmesine olan meylin, düşüncenin de vasatlığa mahkûmiyetinin sonucu olup olmadığı üzerinde düşünmekte fayda var. Elbette her paradigmanın kök kavramlar üzerine bina edildiğini göz ardı etmiyorum; hangi iktidar odaklarının belirleyici olduğu bir vasatta konuştuğumuza dikkat çekmek olarak değerlendirilmeli söylediklerim. Nitekim modernitenin küresel bir olgu hâline gelmesiyle Batılı olmayan toplumların Batı ile hiyerarşik bir ilişkiye icbar edildiği ve bugünkü düzenin Avrupa’nın dünya düzenini yeniden kurgulaması sonucunda şekillendiği yaygın olarak konuşulmaktadır. Sözü geçen tartışmalarda da belirtildiği gibi Batılı olmayan toplumların Batı ile ilişkileri, bu zemin yüzünden çoğunlukla savunmacı bir çerçevede gelişiyor son iki asırdır. Osmanlı-Türk modernleşmesi denilen hadise, bu noktainazardan incelenebilecek kayda değer bir tecrübedir.

Son Eklenenler

İSTANBUL’DA BAZI TARİHÎ YAPI KİTABELERİNİN HAT SANATI ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA ANLAM VE KAVRAM BOYUTU ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLUORCID:0000-0003-4742-644XHat sanatının gerek çizgisel gerekse anlam boyutu üzerine yapılan araştırmalar günden güne artmakta, bu sanata dair değerlendirmeler ve...

TOPKAPI SARAYI MÜZESİNDE XV. YÜZYILA TARİHLENEN BİR FİLDİŞİ AYNA MAHFAZASININ BEZEME ÜSLUBUNA DAİR

Dr. Öğr. Üyesi Seher AŞICIORCID: 0000-0002-5099-5582Kullanım eşyası olmasının yanı sıra önemli sembolik anlamlar taşıyan ayna, farklı toplumların kültürlerindeçeşitli anlamlar yüklenerek bugüne gelmiştir....

OSMANLI KİTAP SANATLARINDA DELÂİLÜ’L-HAYRÂT EL YAZMALARI

Prof. Dr. Mehmet MEMİŞORCID: 0000-0002-7962-3782Bilindiği gibi Osmanlı kültüründe yazma kitapların başında Mushaflar gelmektedir. Kitap sanatlarının en seçkin örneklerini de bu eserler üzerinde...