Gülbün MESARA
Klasik Türk sanatlarının 20. yüzyılın başlarından itibaren yeniden hayat bulmasının öncülerinden Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in yetiştiği dönemlerde hekimlik ve akademisyenlik kariyeriyle paralel yürüttüğü sanat araştırmaları, neşriyatı ve kendi tezyînî çalışmaları bu sahada yetiştirdiği öğrencilerine yıllar boyu yol göstererek ilham kaynağı olmuştur. Ünver’in 1916-23 yılları arasındaki Medresetü’l Hattatîndeki sanat eğitimi sonrasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde ve Topkapı Sarayı Nakışhanesinde başlattığı tezhip-minyatür dersleri, İstanbul Üniversitesinde kurucusu olduğu Tıp Tarihi Enstitüsünde de 1957-65 yılları arasında devam etmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki yeni mekânında faaliyet gösteren Tıp Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı, 1966 yılından itibaren de hocamızın sanat seminerlerinin yeni adresi olmuştur. Ünver’in 1986 yılında vefatından sonra A. Süheyl Ünver Sanat Atölyesi, başkanlığımız altındaki bu ana bilim dalında 2008 yılına kadar sürmüş, daha sonralarıysa Hekimoğlu Ali Paşa Camii Uygulamalı İslâm Sanatları Kütüphanesinde aynı şevk ve hızla faaliyetlerine devam etmiştir. Bu sayfalardaki nadide katı’ örneklerinde imzası olan Sayın Nimet Kalkanlı, A. Süheyl Ünver Sanat Atölyesine 2004 yılındaki katılımından itibaren bu merkezin en kıdemli ve başarılı mensupları arasında yer almıştır. Kendisi klasik tezhip, minyatür ve özellikle katı’ dallarında büyük hocamızın benimsediği sanat yolunun gerçek temsilcisi olarak özverili ve kayda değer çalışmaları bulunan bir sanatçıdır. Onun aziz hatırasına hürmeten hazırladığı bu katı’ eseri, Süheyl Ünver’in anlamlı bir buketiyle taçlandırılmıştır.